konferencja w Nowym Tomyślu

2019-10-24 Nowy Tomyśl


Szanowni Państwo, 

z przyczyn organizacyjnych, jesteśmy zmuszeni przenieść konferencję na okres jesienny.

Szczegóły podamy wkrótce.


Zapraszamy na konferencję dotyczącą projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia w Nowotomyskim Ośrodku Kultury ul. Tysiąclecia 3.

KLIKNIJ TU, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ

KLIKNIJ TU, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WARSZTATY

PROGRAM

Po części seminaryjnej serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty (obowiązują osobne zapisy) z nowatorskiej metody Original Play. Poprowadzi je Pani Jolanta Graczykowska - oficjalny przedstawiciel i koordynator programu Original Play® w Europie. Organizuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, biznesu, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym.

Jest wiele korzyści dla dzieci i dorosłych uczestniczących w programie Original Play. Zalicza się do nich między innymi: wzrost poczucia bezpieczeństwa, redukcję stresów, lęków, zachowań obronnych, redukcję agresji i innych trudnych zachowań w relacjach międzyludzkich, poprawę zdolności adaptacyjnych w nowych sytuacjach, wzrost poczucia własnej wartości, aktywizację sensoryki, poprawę motoryki małej i dużej, wzrost motywacji do uczenia się.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i parkingu we własnym zakresie.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

1. Każda osoba rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.