Model DOM

2019-02-13

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz DGA, poświęconą podsumowaniu projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra".

http://www.dga.pl/strony/1/i/296.php

Model DOM, wyróżniony jako Innowacja, realizowany był przez Fundacje Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu i jest kontynuowany w ramach projektu współfinasowanego ze środków WRPO 2014+ pt. Wielkopolski Program Profilaktyczny
w zakresie onkologii dziecięcej—Wielkopolska Onkologia Dziecięca. www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl