konferencja w Poznaniu

2019-02-28 Poznań


Zapraszamy na konferencję dotyczącą projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, która odbędzie się w dniu 28 lutego w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

KLIKNIJ TU, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ

KLIKNIJ TU, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WARSZTATY ORIGINAL PLAY (brak miejsc!) 

można rejestrować się na listę rezerwową - w tym celu proszę napisać wiadomość na adres email projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl

PROGRAM DO POBRANIA

PLAKAT

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i parkingu we własnym zakresie.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

1. Każda osoba rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRELEGENCI:

mgr EWA GORDZIEJ- NIEWCZYK

Psycholog, terapeuta systemowy, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS. Dwukrotnie (w 2015 i 2016 roku) nagrodzona Certyfikatem Jakości Lekarz Przyjazny Pacjentowi dla najbardziej godnych zaufania polskich lekarzy. W 2014 roku otrzymała nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych doktorantów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

mgr BOŻENA WINCH

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Terapii Rodzin, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Prowadzi od lat warsztaty, superwizje dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów z psychoterapii, psychoonkologii.

mgr JOLANTA GRACZYKOWSKA

Jest oficjalnym przedstawicielem i koordynatorem programu Original Play® w Europie. Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie i Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się programem Original Play i współpracuje z Fredem Donaldsonem od 2002 r. Organizuje i prowadzi kursy, warsztaty, seminaria i różnego rodzaju treningi praktyczne w Original Play, w Polsce i w innych krajach. Jak sama opisuje „Bawiłam się z ponad 10 tys. dzieci w różnych częściach świata”. W 2008 r. otrzymała dla Original Play rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w Warszawie.

mgr ANNA GŁOWOCZ

Psycholog i pedagog, zawodowo i z pasją zajmuje się dziećmi i całymi rodzinami w ujęciu holistycznym. Od 10 lat skupia się na pomocy dzieciom przewlekle chorym, z zaburzeniami emocjonalnymi i rozwojowymi. Wspiera rodziców i rodzeństwo w ramach interwencji kryzysowej i terapii. W swojej pracy szczególną uwagę poświęca psychoedukacji, nowoczesnym technikom nauczania, felinoterapii, terapii poprzez sztukę i kontakt z naturą. Jeszcze nigdy nie przeprowadziła dwóch identycznych spotkań, każde jest dostosowane indywidualnie do odbiorców: ich potrzeb, możliwości i zainteresowań.