Konferencja (on-line)

2020-12-11 - województwo wielkopolskie


Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji, realizowanej w ramach projektu
pn. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020r., w godzinach 13:00 - 18:30
i przeprowadzona zostanie w trybie on-line.

Konferencja skierowana jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek i położnych
oraz przedstawicieli dziedzin związanych z onkologią, a także studentów kierunków fizjoterapii
i nauk medycznych z województwa wielkopolskiego.

Kliknij, by ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ

Kliknij, by pobrać PROGRAM KONFERENCJI

Kliknij, by pobrać ZAPROSZENIE


Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wymianę doświadczeń i refleksji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona.

Rejestracja zgłoszeń możliwa będzie do dnia 10 grudnia 2020r. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

          1. Każda osoba rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

          2. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.