Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

w ramach realizacji projektu „RPWP.07.02.0230-0049/17 „Wielkopolska Onkologia Dziecięca -
Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Bukowskiej 74/1, 60-812 Poznań
poszukuje psychologa do pracy z dziećmi chorymi onkologicznie oraz ich otoczeniem.

Termin składania zgłoszeń: 10 września 2021r.

Zakres obowiązków:

realizacja działań wspierających skierowanych do pacjentów oraz najbliższego otoczenia pacjentów objętych projektem „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny
w zakresie onkologii dziecięcej”, w szczególności:

 1. prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych z pacjentami,
  ich rodzinami i opiekunami, mających na celu poprawę dobrostanu psychicznego,
  podniesienie samooceny oraz wzmocnienie kondycji psychicznej,
 2. prowadzenie grup wsparcia dla pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów,
 3. prowadzenie dokumentacji pacjentów objętych działaniami wspierającymi,
 4. stała współpraca z zespołem realizującym działania w ramach projektu.

Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w wymiarze 0,75 etatu, przewidywany termin zatrudnienia - możliwie najszybciej.

Wymagania:

 • ukończone wyższe studia magisterskie w zakresie psychologii,
 • 3 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług psychologa,
 • 3 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi chorymi onkologicznie,
  udokumentowane, np. certyfikatami, umiejętności pracy z chorym dzieckiem;

Wymagane dokumenty:

 • aktualne CV,
 • dokument potwierdzający wykształcenie w zakresie wynikającym z ogłoszenia,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dzieckiem chorym onkologicznie.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu,
ul. Bukowska 74/1, 60-812 Poznań

lub elektronicznie na adres e-mail: projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl z dopiskiem:

"Oferta w  naborze na stanowisko psychologa w projekcie RPWP.07.02.02-30-0049/17"
 do dnia 10.09.2021r.

____________________________________________________________________________________________________________