W ramach Programu w miastach powiatowych województwa będą przeprowadzone szkolenia dla lekarzy rodzinnych, lekarzy pediatrów oraz pracowników POZ (łącznie około 525 osób), a także dla personelu społecznego tj: psychologów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, pracowników edukacji, partnerów społecznych (łącznie 525 osób). (więcej informacji w odnośnikach po lewej stronie)

Prowadzone również będą działania informacyjno-edukacyjne skierowane do rodziców/opiekunów dzieci (wkładki do książeczek zdrowia, ulotki, ankiety zwracające uwagę na wczesne, nietypowe objawy choroby nowotworowej rozdawane w czasie wizyty lekarskiej, akcji edukacyjnych, imprez plenerowych itp.), które będą uczyły rozpoznawania niepokojących symptomów u dziecka.

Dodatkowo planuje się organizację akcji edukacyjnych realizowanych poprzez placówki edukacyjne m.in. warsztaty dotyczące zdrowego trybu życia, instytucje pomocy społecznej, partnerów społecznych skierowane do rodziców/opiekunów dzieci, które będą uczyły o sposobach wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży i dostępie do leczenia (spotkania z rodzicami przy okazji różnego rodzaju pikników/spotkań integracyjnych/festynów, broszury, plakaty, ulotki, wykłady i inne). Zakłada się organizację akcji edukacyjnych co najmniej raz w roku w każdym powiecie. Będzie ona prowadzona za pomocą stoiska informacyjnego np. na terenie POZ lub przy okazji różnego rodzaju pikników/spotkań integracyjnych/festynów. Edukatorzy będą udzielali informacji o programie oraz prowadzili edukację prozdrowotną na temat objawów chorób nowotworowych.