dr hab. Ewa Misterska


Dr hab. Ewa Misterska - psycholog w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
w Poznaniu. Udziela wsparcia psychologicznego pacjentom chorym onkologicznie oraz ich rodzinom
w oddziałach Onkologiczno-Hematologicznych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w przyszpitalnej Poradni Onkologicznej.

Ukończyła kierunek Psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz dzienne Studium doktoranckie oraz Podyplomowe studium metodologii badań naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi ,,Gen”, w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Poznaniu, Szkole Specjalnej nr 107 w Poznaniu oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu. Poszerza swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń wieku rozwojowego (min. szkolenia: Terapia ręki, Autyzm: teoria-metody pracy-praktyka, Diagnoza: autyzm i zespół Aspergera, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program wg. integracji odruchów dr Sally Goddard, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne). Doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje, aby jak najlepiej służyć pomocą dzieciom oraz ich opiekunom. Realizuje się w pracy z dziećmi, a w wolnych chwilach spełnia się, jako mama.