mgr Karolina Przybył


mgr Karolina Przybył – psycholog Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, udziela wsparcia psychologicznego na terenie Poradni Onkologicznej oraz w oddziałach onkologiczno-hematologicznych Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu. 

Absolwentka psychologii (studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu ze specjalnością kliniczną) oraz tańca (w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych). Ukończyła szkolenie  I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, a także liczne kursy z zakresu psychoterapii i pracy z dziećmi – m.in. kurs terapii akceptacji i zaangażowania, interwencja kryzysowa wobec dzieci
i młodzieży, techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy psychoterapii tańcem i ruchem, kurs instruktorski jogi dla dzieci i młodzieży.  Posiada kwalifikacje pedagogiczne oraz uprawnienia diagnostyczne Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

W ciągu dnia pracuje jako psycholog, a wieczorami jako instruktor jogi prowadząc zajęcia w Poznaniu i poza jego granicami.

Prywatnie wolontariuszka medyczna na oddziale chemioterapii dla dorosłych, miłośniczka zwierząt, jogi i narciarstwa, tancerka Teatru Tańca Sortownia.

 

Karolina Przybył