Projekt DOM


Projekt DOM zrodził się pod wpływem towarzyszenia dzieciom i ich rodzinom w trakcie zmagania się przez nich z chorobą onkologiczną w szpitalu. Innowacyjność rozwiązania polega na kompleksowym interdyscyplinarnym wsparciu dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową i po jej przebyciu oraz  najbliższego otoczenia dziecka (członków rodziny, osób najbliższych dziecku).  Głównym celem tej metody pracy jest niwelowanie problemów psychologicznych, socjalnych, wychowawczych występujących często kumulatywnie w rodzinie obciążonej chorobą nowotworową dziecka. Projekt DOM służy pośrednio również osobom wspierającym rodzinę (m.in. psychologom, psychoterapeutom, pedagogom, uczniom) poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości nt. możliwości i sposobów wspierania osób dotkniętych chorobą onkologiczną i ich rodzinom.  Efektem wdrożenia innowacji jest zapoczątkowanie zmian w obrębie samych rodzin jak i ich środowisku lokalnym- szczególne w obszarze edukacji.

Zapraszamy do pobrania materiałów realizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu Programu DOM. 

cz1 - ZAŁOŻENIA

cz2 - NARZĘDZIA

cz3 - EDUKACJA