Szczepienia

Poniżej można pobrać publikację w formie broszury na temat szczepień, przygotowną
dla opiekunów i lekarzy sprawujących opiekę nad dzieckiem z chorobą nowotworową,
opracowaną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego.

Patronat merytoryczny publikacji: prof. dr med. Jacek Wysocki - konsultant wojewódzki
w dziedzinie pediatrii dla województwa wielkopolskiego.

Autorzy:
dr med. Ewelina Gowin - specjalista pediatrii oraz medycyny rodzinnej
prof. dr med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska - specjalista pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej

informacja o szczepieniach