O fundacji


Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi zrealizuje projekt w partnerstwie
ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi została utworzona 28 grudnia 1992 roku
w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie. Fundacja została założona przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. Ich doświadczenia życiowe są sprawcą ogromu uczuć życzliwości i cierpliwości, które od ponad dwudziestu lat pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzinom.
Z Fundacją współpracuje grupa wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas spędzany w oddziałach, ale umożliwia także realizację celów statutowych Fundacji.
Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi,
a w szczególności:

 1. organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci
 2. pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi
 3. promocja i organizacja wolontariatu
 4. działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych
 5. organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego
 6. pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin
 7. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Nasze działania:

 • poprzez wsparcie finansowe Szpitala w zakresie inwestycji budowlano-remontowych
  i aparaturowych zapewniamy dzieciom z chorobami nowotworowymi zgodne z najnowszymi standardami warunki rozpoznawania i leczenia
 • modernizujemy oddziały (zakup pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, mebli, wyposażenia kuchni dla rodziców, telewizorów dla dzieci i personelu, mebli i sprzętu komputerowego), poradnię
  i hostel dla dzieci i rodziców (całkowite remonty pomieszczeń, wyposażenie gabinetów w meble
  i sprzęt komputerowy)
 • pomagamy rodzinom dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (zwrot kosztów za leki, paliwo, zapomogi finansowe)
 • finansujemy pobyt w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w oddziałach Kliniki
 • prowadzimy imienne subkonta dla dzieci, na których rodzice gromadzą środki na wydatki związane z leczeniem dziecka
 • opłacamy niezbędne badania diagnostyczne i procedury terapeutyczne, których nie można wykonać w Poznaniu i/lub w kraju
 • opłacamy psychologa, który pomaga zarówno dzieciom jak i rodzicom
 • wspieramy rehabilitację dzieci po zakończonej terapii choroby nowotworowej
 • organizujemy chorym dzieciom wolny czas – zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców, wizyty znanych osób, podróżników
 • organizujemy imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Dzień Dziecka, Zajączek itp.)
 • organizujemy wycieczki wypoczynkowe dla dzieci w trakcie i po leczeniu w kraju i za granicą
 • organizujemy coroczne integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodziców
 • organizujemy i doskonalimy wolontariat
 • poszukujemy sponsorów, organizujemy koncerty i aukcje charytatywne, popularyzujemy ideę zdrowego odżywiania oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych

Kontakt:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

Bukowska 74/1 
60-812 Poznań 

biuro@fundacjapomocydzieciom.com.pl

http://fundacjapomocydzieciom.com.pl/

https://www.facebook.com/FundacjaPomocyDzieciomPoznan/