O szpitalu


Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

W dniu 5 października 1965 roku miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę gmachu Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5. W roku 1998 miało miejsce przekształcenie PSK nr 5
w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Misja Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

PACJENT naszym priorytetem, JAKOŚĆ naszym wyzwaniem 

Misją Szpitala Klinicznego jest także stworzenie swoim pacjentom przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i zaufania poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług.
Personel szpitala dokłada wszelkich starań, aby proces leczenia opierał się na najnowszych, sprawdzonych osiągnięciach medycyny oraz aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu coraz skuteczniejszych metod diagnostyczno - leczniczych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu kształcąc kolejne pokolenie profesjonalnych kadr medycznych.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera  jest, we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, realizatorem programu Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej dofinasowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zapraszamy na stronę www szpitala oraz profil na portalu społecznościowym:

www.skp.ump.edu.pl

profil Facebook

Kontakt:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

Tel. centrala: (61) 849 12 00

Tel. centrala informacja (61) 849 12 11

Fax: (61) 8483362