Szkolenie z zakresu onkologii dziecięcej

Placówki Edukacyjne

2020-06-17 - 2020-06-18


Szanowni Państwo, 

niniejszym, chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na bezpłatne szkolenie on-line, które skierowane jest do wszystkich pracowników placówek edukacyjnych, tj. nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów - z woj. wielkopolskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniach:

17.06.2020 - 18.06.2020r., w godz. 16:00 - 19:30  (z uwzględnieniem przerwy).

Formularz zgłoszeniowy:  https://forms.gle/1iCYawi8MA63aHSd7

Zakres szkolenia:

* Profilaktyka nowotworowa jako element edukacji w szkole 
* Elementy pracy nauczyciela z chorym nowotworowo dzieckiem 

Szkolenie dotyczy pracowników / placówek z powiatów:

* WĄGROWIECKIEGO,
* CHODZIESKIEGO,
* ŚREMSKIEGO,
* SZAMOTULSKIEGO,
* ZŁOTOWSKIEGO,
* LESZCZYŃSKIEGO oraz m.LESZNA.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie propozycji rozwiązań wdrażających profilaktykę nowotworową umożliwiających realizację uczniowskich projektów edukacyjnych związanych
z profilaktyką, zdrowym trybem życia, akceptowaniem w swoim środowisku osób chorych.
Lepsze planowanie pracy z dzieckiem chorym onkologicznie.

Ramowy program szkolenia:

 • Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat psychoonkologii,
 • Poznanie aspektów psychologicznych choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży,
 • Warsztat pracy nauczyciela – przegląd metod, narzędzi i ćwiczeń promujących zdrowie
  i profilaktykę nowotworową,
 • Warsztat pracy nauczyciela – przegląd metod, narzędzi i ćwiczeń umożliwiających pracę
  z dzieckiem chorym onkologicznie,
 • Psychoedukacja w pracy z dzieckiem chorym – jak pomóc dziecku radzić sobie
  z negatywnymi emocjami,
 • Nauczenie się samoobserwacji własnych nawyków radzenia sobie z silnymi emocjami, pojawiających się w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji z chorym onkologicznym.

Liczba miejsc jest ograniczona! 

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń, prosimy kierować na adres: szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl

Informacja o szkoleniu -  dla pracowników placówek edukacyjnych (kliknij, by otworzyć)