Szkolenie z zakresu onkologii dziecięcej - EDU

Placówki Edukacyjne

2021-02-17 - 2021-02-18

 

Szanowni Państwo, 

niniejszym, chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na bezpłatne szkolenie on-line, które skierowane jest do wszystkich pracowników placówek edukacyjnych, tj. nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów - z woj. wielkopolskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniach:
 
17.02.2021 - 18.02.2021r., w godz. 16:00 - 19:15 (z uwzględnieniem przerwy).

Formularz zgłoszeniowy:  https://forms.gle/kDJmyDcBe3gJLjA36


Zakres szkolenia:


* Profilaktyka nowotworowa jako element edukacji w szkole 
* Elementy pracy nauczyciela z chorym nowotworowo dzieckiem 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie propozycji rozwiązań wdrażających profilaktykę nowotworową umożliwiających realizację uczniowskich projektów edukacyjnych związanych
z profilaktyką, zdrowym trybem życia, akceptowaniem w swoim środowisku osób chorych.
Lepsze planowanie pracy z dzieckiem chorym onkologicznie.

Ramowy program szkolenia:

 • Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat psychoonkologii,
 • Poznanie aspektów psychologicznych choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży,
 • Warsztat pracy nauczyciela – przegląd metod, narzędzi i ćwiczeń promujących zdrowie
  i profilaktykę nowotworową,
 • Warsztat pracy nauczyciela – przegląd metod, narzędzi i ćwiczeń umożliwiających pracę
  z dzieckiem chorym onkologicznie,
 • Psychoedukacja w pracy z dzieckiem chorym – jak pomóc dziecku radzić sobie
  z negatywnymi emocjami,
 • Nauczenie się samoobserwacji własnych nawyków radzenia sobie z silnymi emocjami, pojawiających się w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji z chorym onkologicznym.

Liczba miejsc jest ograniczona! 

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń, prosimy kierować na adres: szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl

Informacja o szkoleniu -  dla pracowników placówek edukacyjnych (kliknij, by otworzyć)