Słowo wstępne


Drogie Dzieci, Kochana Młodzieży, Drodzy Rodzice,

Z ogromną radością pragnę przekazać wspaniałą informację – Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu została wybrana w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 jako realizator programu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”.
Program realizujemy w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

Spełniło się nasze marzenie

– dzięki Programowi możemy kontynuować, zainicjowaną od lat przez Fundację, pomoc dla naszych podopiecznych - wspaniałych dzieci, zmagających się z chorobą nowotworową i ich rodzin.

W ramach Programu będziemy się starać zapewnić wszechstronną pomoc wielu specjalistów – psychologa, rehabilitanta, fizjoterapeuty sensorycznego, neurologopedy, dietetyka i doradcy zawodowego. Naszym marzeniem jest poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin poprzez poprawę opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie i po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej.

Maria Witak

Prezes  Zarządu 

Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu