Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe znajdują się w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz na stronie www.fundacjapomocydzieciom.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z nimi!