Lokalne Punkty Edukacji Zdrowotnej


Realizatorzy Programu poprzez Centrum Edukacji Zdrowowtnej będą współpracować z Lokalnymi Punktami Edukacji Zdrowowtnej, które powstaną dzięki współpracy ze szpitalami na terenie województwa wielkopolskiego. 

W ramach współpracy, każdy z poniższych Punktów Edukacji Zdrowotnej otrzymuje Wkładki do książeczki zdrowia dziecka, które przekazywane są rodzicom noworodków. Ponadto, do każdej z placówek przekazane są publikacje edukacyjne (9 tytułów broszur). 


Lokalne Punkty Edukacji Zdrowotnej, z którymi zostały zawarte umowy:

1) Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno 

2) Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62-300 Września 

3) Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła 

4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

6) Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec