Wsparcie neurologopedyczne


Rodzice, opiekunowie

U dzieci w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym pojawiają się zaburzenia poznawcze. Osłabieniu ulega pamięć, czas reakcji na różnego rodzaju bodźce, płynność mowy, zdolność do wykonywania złożonych czynności, koncentracja, pamięć werbalna. Aby minimalizować skutki leczenia przeciwnowotworowego dla dzieci, które przebywają oddziale III i oddziale V oraz dla dzieci będących pod opieką poradni onkologicznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu uruchomione zostały zajęcia z Panią neurologopedą. Pracuje na oddziałach III i V szpitala a dzieci z poradni przyjmowane są w gabinecie, który mieści się w budynku hostelu na terenie szpitala.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanego wsparcia neurologopedycznego. Możecie się Państwo umówić osobiście na oddziale lub skorzystać z kontaktu mailowego wsparcie@fundacjapomocydzieciom.com.pl

Co to jest neurologopedia?

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.