Wsparcie neurologopedyczneDrodzy Rodzice, Opiekunowie

W ramach działań projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny
w zakresie onkologii dziecięcej” dzieci przebywające na oddziałach onkologicznych, będące pod opieką Poradni Onkologicznej, bądź te dzieci, u których nastąpiło podejrzenie nowej lub wznowy choroby nowotworowej, mają możliwość korzystania ze wsparcia neurologopedy.

Choroba nowotworowa wpływa nie tylko na zmianę sposobu życia, ale także może wpłynąć na sposób komunikowania się z bliskimi.
W przypadku małych dzieci, stres związany z procesem chorobowym może przyczynić się do wystąpienia opóźnienia rozwoju mowy, jąkania, mutyzmu, zaburzeń przyjmowania pokarmów. Dzieci w trakcie leczenia onkologicznego mogą skarżyć się na trudności w przyjmowaniu pokarmów (gryzienie, żucie, połykanie), zmniejszoną ruchomość żuchwy, warg, języka, które utrudniają artykulację, a także trudności w doborze odpowiedniego słowa, zaburzenia koncentracji i uwagi przyczyniające się do problemów z podtrzymywaniem rozmowy.

Wsparcie logopedyczne udzielane jest w zakresie:

  • realizacji dźwięków,
  • budowania wypowiedzi,
  • rozwijania komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • usprawniania motoryki artykulacyjnej,
  • niwelowania trudności związanych z przyjmowaniem pokarmów,
  • wspierania funkcji poznawczych, tj. myślenia, pamięci, uwagi.

Wsparcie neurologopedyczne realizowane jest na Oddziale III i V oraz w Poradni Onkologicznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu poprzez zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym.

Zgłoszenia przyjmowane są: