Wsparcie - informacje, dokumenty


SZANOWNI PAŃSTWO!

Przystępując do Projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program
Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”
, zyskujecie Państwo wsparcie
i pomoc naszych specjalistów.


PROPONUJEMY:

  • Wsparcie terapeutów integracji sensorycznej
  • Wsparcie neurologopedyczne
  • Wsparcie rehabilitacyjne
  • Wsparcie dietetyczne
  • Wsparcie psychologiczne


W ramach Programu dostępne są szczepienia ochronne dla osób z otoczenia dziecka leczonego
z powodu choroby nowotworowej oraz szczepienia zalecane dla dzieci – ozdrowieńców.


Ponadto, macie Państwo możliwość otrzymać zwrot kosztów przejazdu.

         *  wniosek o zwrot kosztów przejazdu  - kliknij, by pobrać
         *  WZÓR wniosku o zwrot kosztów - kliknij, by pobrać
         *  zasady rozliczania kosztów przejazdu - kliknij, by pobrać

Państwa udział w projekcie, pozwoli wesprzeć działania realizowane
przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu 😊


SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU ŚWIADCZONE JEST NIEODPŁATNIE!